About me

Publications

List of my publications.

4. Exner P., Kalvoda T., Tušek M.: A geometric Iwatsuka type effect in quantum layers, accepted in Journal of Mathematical Physics. [doi]
3. Kalvoda T., Šťovíček P., A family of explicitly diagonalizable weighted Hankel matrices generalizing the Hilbert matrix, Linear and Multilinear Algebra 64 (2016) 870-884. [doi]
2. Kalvoda T., Šťovíček P.: A charged particle in a homogeneous magnetic field accelerated by a time-periodic Aharonov-Bohm flux, Ann. Phys. 326 (2011) 2702-2716. [doi]
1. Asch J., Kalvoda T., Šťovíček P.: Resonant cyclotron acceleration of particles by a time periodic singular flux tube, SIAM J. Appl. Math. 71 (2011) 829-853. [doi]

Teaching

Elements of calculus

2012 - Present
Winter semester, FIT ČVUT

Selected mathematical topics

2014 - Present
Summer semester, FIT ČVUT

Supervised students

List of supervised students and their topics (in Czech).

Ondřej Naňka - Modul pro symbolické testování odpovědí v matematických kvízech, 2018.
Martin Kuzma - Julia rozhraní pro knihovnu Triangle, 2017.
Jan Koza - Vizualizace implicitně zadaných ploch v SageMath, 2017.
Filip Chalupa - Kolaborativní tvorba LaTeX dokumentů s podporou Gitu, 2016.
Jakub Tomanek - Algoritmy pro výpočet maticové exponenciály v Sage, 2015.
Ivan Kutasov - Řešení obyčejných diferenciálních rovnic v SAGE, 2015
Jakub Waller - Simulace kvantové části ve zkrouceném 2D vlnovodu, 2014
Tibor Szolár - Systém pro podporu plánování a organizace času na fakultě, 2013.
Lukáš Prchal - Webový informační systém pro správu přihlášek na kurzy, 2013.
Vladimír Kotýnek - Interaktivní webová demonstrace Fermiho akcelerace, 2013.
Lukáš Kočí - Webový informační systém pro podporu administrace pracovních výkazů projektů ESF, 2013.
Tomáš Frank - Analýza zvukových signálů a rozpoznávání povelů, 2013.
Josef Donoval - Numerické simulace kvantových systémů, 2012.